Competitie reglement

In de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2019 is onderstaand competitiereglement vastgesteld.

1) Een competitieronde gaat over 6 avonden.  Per seizoen zijn er 5 competitierondes. Hier kan in bijzondere gevallen van worden afgeweken.

2) Aan het begin van het speelseizoen wordt vastgesteld hoeveel paren zich hebben aangemeld. Bij 24 paren of meer wordt gespeeld in twee lijnen: een A-lijn van tenminste de helft van het aantal paren bij 24 paren dus 12, bij 27 paren dus 14 (de helft plus één). In de B-lijn spelen de overige paren. Een lijn bestaat derhalve uit tenminste 12 paren. Na elke competitieronde degraderen 3 paren naar de B-lijn en promoveren 3 paren naar de A-lijn. Om voor promotie in aanmerking te komen moeten die paren 4 van de 6 avonden in de vaste samenstelling hebben gespeeld

Als er minder dan 24 paren zijn aan het begin van het seizoen wordt gespeeld in één lijn. Promotie en degradatie is dan niet aan de orde. Echter, zijn er het volgende seizoen meer dan 24 paren en moet er een verdeling in A- en B-lijn worden gemaakt, dan wordt de uitslag van de totale competitie als uitgangspunt genomen.

3) Regels bij langdurige afwezigheid

Wanneer een paar uit de B-lijn 4x afwezig is, kan dat paar niet promoveren. Wanneer een paar uit de A-lijn 4x afwezig is, degradeert dat paar. Wanneer een paar uit de A-lijn zich van te voren afwezig meldt voor een hele ronde, dan  wordt dat paar in de wachtstand gezet en zal  niet degraderen. Mocht dat paar  in die periode  toch een keer meedoen, dan kan dat buiten mededinging. Eén persoon van dat paar kan wel geldig invallen voor een ander paar. De wachtstand geldt voor één competitieronde. Duurt de afwezigheid langer dan volgt degradatie. Bij  bijzondere omstandigheden besluit het bestuur na overleg met de technische commissie.

4) Bij afwezigheid krijgt een paar over de gemiste avond een score bestaande uit hun gemiddelde score aan het einde van de ronde met een aftrek van 2,5%.

5) Wanneer een speler uit de A-lijn op een avond een paar vormt met een andere speler uit de A-lijn, dan krijgt iedere speler de behaalde score van de avond, met een minimum van min 2,5% t.o.v. de gemiddelde score per speler. Speelt men de eerste avond van een competitie met een ander en speelt men later weer met de eigen partner, dan wordt de score zoals bij 4) berekend. Dit geldt ook voor twee spelers uit de B-lijn die op die avond een paar vormen. Bestaat een paar uit een speler van de A-lijn en een speler van de B-lijn dan speelt dat paar die avond in de A-lijn. Beide spelers ontvangen minimaal hun eigen gemiddelde score en als de avondscore beter is, geldt die laatste.  Ook hier geldt de verrekenwijze bij de eerste speelavond zoals bij 4).

Indien er slechts één lijn is en men speelt met een invaller, dan ontvangen de spelers beiden minimaal hun eigen score met een minimum van min 2,5% t.o.v. de gemiddelde score per speler. Speelt men  de eerste avond van een competitie met een ander en  speelt men later weer met de eigen partner, dan wordt de score zoals bij 4) berekend.

6)  Indien de A- en de B-lijn uit een oneven aantal paren bestaat en zij een stilzittafel hebben, vormen zij samen een wisseltafel. De A-lijn speelt NZ en de B-lijn speelt OW. De score telt mee in de einduitslag. Let er op dat de score bij de juiste paarnummers wordt vermeld.

7) De wedstrijdklok staat  afgesteld op 23 + 7 minuten per ronde. Na 23 minuten geeft de klok een signaal en na 7 minuten is het einde speelronde. Binnen deze 30 minuten dienen er 4 spellen te zijn gespeeld. Zo niet, dan zal op het niet gespeelde spel een score van 40% worden toegekend.  Deze regel geldt ook voor de laatste ronde. Naspelen kan niet i.v.m. opruimen en uitrekenen. Wanneer de arbiter u vraagt om niet verder te spelen, legt u zich hierbij neer. De arbiter is bevoegd de speeltijd van een ronde te verlengen als de omstandigheden dit naar zijn/haar mening billijken.

De arbiter kan bij nieuwe beginnende spelers in de B-lijn besluiten dat slechts 3 spellen gespeeld hoeven te worden. Dan worden de scores van die 3 spellen gerekend zonder strafscore.

8) Indien in de eerste ronde (of in een latere ronde waarin een spel voor het eerst wordt geschud en gespeeld) blijkt dat iedereen past, mag het spel opnieuw worden geschud en de kaarten worden gedeeld door degene die gever is. Uiteraard alleen als er tijd genoeg voor is. Mocht er in de loop van de avond een spel voorkomen waarop iedereen past, dan wordt op de Bridgemate PAS ingevuld.

9) Aan het eind van het seizoen wordt de einduitslag (het çlubkampioenschap’) berekend over het gemiddelde van de spellen die zijn gespeeld met de vaste partner en wel op tenminste 4 avonden per competitieronde en over tenminste 4 competitierondes in de A-lijn. Vervangende scores, zoals vermeld onder de punten 4. en 5. worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

10) Het is gewenst dat de systeemkaart ongevraagd op de speeltafel wordt gelegd, in zowel de A-lijn als in de B-lijn.

11) Wordt een nieuw paar gevormd door 2 spelers uit de A-lijn, dan spelen zij in de A-lijn. Een nieuw paar gevormd door 2 spelers uit de B-lijn spelen in die lijn.  Bij een nieuw paar gevormd door een speler uit de A-of B-lijn en iemand van buiten de vereniging beslist de technische commissie over de indeling.

11) De uitslag, direct na afloop van de speelavond, is een voorlopige. De uitslag die op de website staat is de definitieve uitslag van de speelavond. De definitieve uitslag van een competitieronde  wordt vastgesteld na de laatste speelavond van de competitieronde met inachtneming van de bepalingen van de punten 4 en 5.